CV

Resumé

Keramisk utbildning
Kurser under 10 år, -80-talet
Keramikutbildning Capellagården, -95
Gipsteknik, Keramik Skolan Lidköping, -96
Rakubränningskurs Norrköping, -96
Glasyrkurs, Keramik Skolan Lidköping, -96
Designkurs, Keramik Skolan Lidköping, -97
Formgivningskurs, Keramik Skolan Lidköping, -98
Bränningsteknik, Keramik Skolan Lidköping, -98
Inspirationskurs John Leach, Norrköping, -98
Kurs "Dreja stora ting", Keramik Skolan Lidköping, -99 och -00
Kurs i krokiteckning, -02
Internationell workshop 6 veckor i Tokoname, Japan, -02
Rakubränning med Karin Widnäs, ålands Folkhögskola, -03
Avancerad drejning, Keramik Skolan Lidköping, -04
Rakubränning med Karin Widnäs, Ålands Folkhögskola, -05
Kurs i porslinslera, 2 veckor i Holbeck, Danmark, -09
Rakubränning med Karin Widnäs, ålands Folkhögskola, -10
Avancerad drejning, 2 veckor i La Meridiana, Italien, -10

Utställningar
Pharmacia & Upjohn, -95
Hemslöjden Uppsala, -96
Pharmacia & Upjohn, -96
Läkemedelsverket, -98
Jurybedömd utställning Uppländsk Salong Konstmuséet, -99
Konstfrämjandet Örebro, -99
Kaledio, "Himlen kan vänta" -00
Kaleido samlingsutställning, -01
Jurybedömd utställning Uppländsk Salong Konstmuséet, -02
Kaleido samlingsutställningar, -02
Galleri Tougaku Kobou, Tokoname, Japan, -02
The Tokoname Ceramic Festival, Tokoname Japan, -02
Kaleido, "Bulber" -03
Keramik, tradition och nutid i Uppland, Österbybruk -03
Läkemedelsverket, -04
Alsta Trädgårdar, -04
Upplands Museet "Tradition i ny form", -05
Konstpark i Vårdsätra, -06
Kaleido samlingsutställningar, -06
Kaleido samlingsutställningar, -07
"Idé Trädgård" Trädgårdsmässan, älvsjö, -08
Kaleido samlingsutställning, -08
Jurybedömd utställning Uppländsk Salong Konstmuséet, -08
Jurybedömd utställning Galleri "Villa Vägen 7", -09
Läkemedelsverket, -09
Kaleido, "En skål av Kronblad", -10
Kaleido samlingsutställning, -10
Trädgårdsutställning "hönshuset" Torsåker, -10

Offentlig utsmyckning
Friskis & Svettis, Uppsala, -04

Yrkesverksamhet
Lärare i keramik för barn, ungdom och vuxna under åren 1986-95 åt bl a FolkUniversitetet och Skolförvaltningen i Uppsala.
Egen företagare som keramiker sedan 1994.
Medlem och en av grundarna av Kaleido, konsthantverksbutik med galleri, 2000-2006
Medlem i Öster om Ån, fr o m 2005-2006
Medlem i Kaleido fr o m 2007-

Stipendier
Folkuniversitetet, -95
Estrid Estrins stipendium, -02
Uppsala kommuns kulturstipendium, -06

Övrigt
Medlemskap i KIF, Konsthantverkscentrum och Uppsala Konstnärsklubb.

Ceramic education
Evening courses throughout 10 years, -80s
Ceramic education Capellagården, -95
Plaster technique, Keramik Skolan Lidköping, -96
Raku course Norrköping, -96
Enamel course, Keramik Skolan Lidköping, -96
Design course, Keramik Skolan Lidköping, -97
Layout course, Keramik Skolan Lidköping, -98
Firing technique, Keramik Skolan Lidköping, -98
Inspirational course John Leach, Norrköping, -98
The course "Throw large things", Keramik Skolan Lidköping, -99 och -00
Course in how to sketch living models, -02
International workshop 6 weeks in Tokoname, Japan, -02
Raku with Karin Widnäs, ålands Folkhögskola, -03
Advanced throwing, Keramik Skolan Lidköping, -04
Raku with Karin Widnäs, ålands Folkhögskola, -05

Exhibitions
Pharmacia & Upjohn, -95
Hemslöjden Uppsala, -96
Pharmacia & Upjohn, -96
Läkemedelsverket, -98
Uppländsk Salong Art Museum, -99
Konstfrämjandet Örebro, -99
Kaledio, "Heaven can wait" -00
Kaleido group exhibition, -01
Uppländsk Salong Art Museum, -02
Kaleido group exhibitions, -02
Gallery Tougaku Kobou, Tokoname, Japan, -02
The Tokoname Ceramic Festival, Tokoname Japan, -02
Kaleido, "Bulbs" -03
Keramik, tradition och nutid i Uppland, Österbybruk -03
Läkemedelsverket, -04
Alsta Gardens, -04
Upplands Museet "Tradition i ny form", -05
Konstpark i Vårdsätra, -06

Commissions
Friskis & Svettis, Uppsala, -04

Professional Duty
Ceramics teacher for children, young adults and adults during the years 1986-95 for among others Folk Universitetet and Skolförvaltningen in Uppsala.
Self-employed as a ceramist since 1994.
Founding member of Kaleido, craft store and gallery, 2000-2006
Member of Öster om Ån, since 2005

Scholarships
Folkuniversitetet, -95
Estrid Estrins scholarship, -02
Uppsala municipality's culture scholarship, -06

Other
Membership in KIF, Art handicraft center and Uppsala Artist association.