Om Pia

About Pia

Jag har min verkstad och butik på Svartbäcksgatan 26, i centrala Uppsala. Mest arbetar jag med stengods som ger tåliga och slitstarka bruksföremål. Min keramik är stilren med enkla former. Varje nytt föremål formges med stor omsorg och noggrannhet. Mitt formspråk karaktäriseras av lätthet. Mycket av godset tillverkas i serier och olika färger så att de ska kunna matcha och kombineras med varandra. Jag jobbar mycket med glasyrerna och experimenterar gärna. Ofta jobbar jag med kontraster.

Mitt skapande tar sig också rent konstnärliga uttryck. Min inspiration kommer många gånger från naturen, som är en outtömlig inspirationskälla med sina sagolika former och färger. När jag gör skulpturala föremål är det nästan uteslutande naturen och dess former som inspirerar mig. Tänk att hitta en yta eller ett frö och förstora upp den oerhört många gånger! Fåglar, fiskar och frökapslar drejas till en grundform som sedan skulpteras efter hand tills jag hittar den rätta formen.

I have my workshop on Svartbäcksgatan 26, located in the middle of Uppsala. I mostly work with stoneware which gives sturdy and durable objects. My pottery features clean lines and simple shapes. Each new object is made with great care and accuracy. My way of shaping is characterized by ease. A lot of the goods are made in series and different colours so that they match and can be combined with each other. I work a lot with enamels and enjoy experimenting. I often work with contrasts.

My creativity also takes purely artistic forms. My inspiration often comes from nature, an inexhaustible source with all its fantastic forms and colours. When I make sculptural objects it is almost exclusively nature and its many shapes that inspires me. Imagine finding an area or a seed and then magnifing it several times over! Birds, fish and seed capsules are thrown to a basic form which I then sculpt by hand until I find the right shape.