Utställningar

Exhibitions

Bulber - En keramisk installation

Bulbs - A Ceramic Installation

26 april - 18 maj 2003, Kaleidos galleri

Det ligger så enormt mycket i marken, frön och annat organiskt material, som vi bara går på utan vidare eftertanke. Den här gången har jag utvecklat den organiska formen till en ganska abstrakt form och upprepat den i olika storlekar. Jag har drejat ca 300 bulber. Med masseffekten hoppas jag kunna väcka tankar och känslor och få betraktaren att reagera. Om man sedan reagerar negativt eller positivt, det gör detsamma.

26 April - 18 May 2003, Kaleido's Gallery

There is so much in the ground - seeds and other organic material - that we just walk over without reflecting. This time I have transformed the organic shape into a quite abstract form and repeated it in different sizes. I have thrown about 300 bulbs. With the mass impression I hope to make people think and feel, and make the viewer react. Whether the viewer reacts negatively or positively does not matter.

Himlen kan vänta

Heaven can Wait

9 september - 1 oktober 2000, Kaleidos galleri

Fryk, Klog, Rat, Slor, Nark, Brisk… De vilar, när lyfter flocken? Himlen kan vänta.

Sjuttio svarta skulpterade fåglar i stengods som är monterade på sten och placerade på höga pelare i form av en rektangel.

Den enda vita fågeln, prinsessfågeln, bland mängden svarta. Vad vill hon säga? Vid första anblicken är de alla lika, men när man tittar närmare får de personliga drag. Flocken är stor och alla väntar…

9 September - 1 October 2000, Kaleido's Gallery

Fryk, Klog, Rat, Slor, Nark, Brisk… They rest, when will the flock take off? Heaven can wait.

Seventy black sculpted birds in stoneware mounted on stone and placed on high pillars in the shape of a rectangle.

The lone white bird, the Princess bird, among the black ones - what does she want to say? At a first glance the all look the same, but when one ààtakes a closer look they get personal traits. The flock is large and everyone is waiting…